Statybų transporto nuoma Akvinariumų įrengimas
Kiti darbai
Įrengiame pandusus, laiptus, nuogrindas, įėjimo aikšteles
Atliekame įvairius aplinkos tvarkymo darbus - klojame plyteles, įrengiame gatvės bortelius ir dar daug kitų darbų.Aikštelės įrengimas iš natūralaus pušies mulco ir pakeliamų medinių lysvių gamyba.


Akmenų nuogrinda.

Tel. +370 5 206 0013